Opština Čelinac - Zvanična internet prezentacija administrativne službe

Priprema djece u godini pred polazak u školu Štampa El. pošta

Tekst i foto: Vrtić "Neven"
U JU Dječiji vrtić „NEVEN“ Čelinac počela je realizacija programa pripreme djece u godini pred polazak u školu za 40 mališana koji nisu bili obuhvaćeni nijednim vidom cjelovitog predškolskog programa.
Program će se realizovati od  01. 03. - 31. 05. 2017. god. svaki radni dan u trajanju od  17-20 časova.
Predskolsko obrazovanje je dio opšteg obrazovanja a sama priprema djece je važna, ne samo za školu nego i za život.

Priprema za polazak u školu na neki način je prvi veliki korak na putu ka zrelosti. Dijete se treba prilagoditi novim pravilima ponašanja, pratiti aktivnosti.
Dijete je najlakše pripremiti za ozbiljne buduće zadatke kroz igru a to upravo postižemo kroz aktivnosti u predškolskoj ustanovi.
Predškolska ustanova svojim sadržajem pruža motivaciono okruženje koje podstiče dječiju pažnju, radoznalost, aktivnost, igru, stvaralaštvo – stvara dobre navike za uspješnog đaka.
Realizacija aktivnosti se vrši po Programu za predškolsko vaspitanje i obrazovanje RS, po kome se realizuju aktivnosti u redovnim vrtićkim grupama, s tim što ćemo za pripremu djece u ovim grupama realizovati kraći program zbog ograničenog vremena ali koji je itekako dovoljan da se djeca kvalitetno pripreme i saznaju nove komunikacijske, govorne, intelektualne, socijalne, stvaralačke vještine.
Program pripreme djece u godini pred polazak u školu je besplatan, Ministarstvo prosvjete i kulture RS finansira radnike i didaktički materijal a ustanova snosi ostale troškove.

 

RODITELJIMA ŽELIMO USPJEŠNU SARADNJU SA NAŠOM USTANOVOM A BUDUĆIM ĐACIMA SREĆU!


 

Servisne informacije

Arhiva vijesti