Opština Čelinac - Zvanična internet prezentacija administrativne službe

Zdravstvo Štampa El. pošta
Na području opštine samostalno djeluje Dom zdravlja "Sveti Vračevi" Čelinac koji je osnovan 09. avgusta. 1994. godine. Prije toga bio je u sastavu primarne zdravstvene zaštite Banja Luka. Od 1997. godine prešlo se na model porodične medicine. Trenutno funkcioniše osam ambulanti porodične medicine, od čega:
  • U zgradi Doma zdravlja pet ambulanti,
  • Tri ambulante porodične medicine na terenu i to u Jošavci, Branešcima i Dubravi Staroj.

Standardi su 2000. građana na jedan tim porodične medicine. Tim porodične medicine sačinjavaju jedan ljekar i dvije medicinske sestre.

Pored ambulanti porodične medicine, u Domu zdravlja "Sveti Vračevi" Čelinac obavljaju se i sljedeće usluge primarne zdravstvene zaštite:

  • Služba laboratorijske dijagnostike
  • Služba radiološke i ultrazvučne dijagnostike
  • Stomatološka služba
  • Higijensko - epidemiološka služba
  • Služba za KSZ iz pedijatrije i ginekologije.

Osim gore navedenih usluga, konsultativno specijalističke posjete po ugovoru povremeno obavljaju doktori iz oblasti: pneumofiziologije, psihijatrije, interne medicine (kardiolog) i ortopedije.

Usluge se obavljaju za 17.865 stanovnika.

Na dan 31.05.2012. godine, u porodičnoj medicini bilo je osigurano 13.731 lice. Sve ambulante porodične medicine su ustrojile elektrosko praćenje podataka za svoje pacijente. Pregledi se zakazuju lično ili putem telefona, a u slučaju potrebe za pregledom doktora van radnog vremena, pacijenti se mogu obratiti dežurnoj ambulanti. Određene konsultacije pacijentima se daju i telefonski.

Na području grada egzistiraju tri apoteke: "CRVENA APOTEKA", "MOJA APOTEKA " d.o.o  i "MARGO MEDIC". Takođe, u Dubravi Staroj i Jošavci postoji apoteka u sklopu ambulante ( "MOJA  APOTEKA" d.o.o je otvorila  svoju ispostavu  u prostoru ambulante). Ambulanta u Branešcima u svom sastavu nema apoteku, ali raspolaže sa manjom količinom lijekova za interventne potrebe. Navedene apoteke imaju ugovor sa Fondom zdravlja i izdaju lijekove na recept.

Privatna ambulanta "Dr Radonjić" takođe ima ugovor sa Fondom zdravlja za KSZ pedijatrija (djeca do navršenih šest godina života).

Statut Doma zdravlja Čelinac u cjelosti možete pročitati ovdje.

Najnoviji pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta Doma zdravlja Čelinac u cjelosti možete pročitati ovdje.