Opština Čelinac - Zvanična internet prezentacija administrativne službe

Načelnik Štampa El. pošta

Načelnik opštine Čelinac

Momčilo Zeljković

Prvog Krajiškog proleterskog bataljona 50
Kontakt telefon: 051/553-010
Faks: 051/553-015
E-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Biografija
Momčilo Zeljković rođen je 1967. godine u Banjoj Luci.  Osnovnu i srednju školu završio je u Kotor Varoši. Nakon srednje škole, 1985. godine, odlazi u Prištinu na služenje redovnog vojnog roka, a diplomu mašinskog inženjera stiče 1990. godine na Mašinskom fakultetu u Banjoj Luci.
Rad u preduzeću „Jelšingrad“ Kotor Varoš započeo je pripravničkim stažom, a napredovanjem u struci i istoimenoj firmi, izvjestan period radio je i kao tehnički direktor. U Srednjoj školi u Čelincu jedno vrijeme je radio kao profesor matematike i fizike.
Prije izbora za načelnika opštine obavljao je dužnosti načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti u Opštinskoj upravi Čelinac. Funkciju načelnika opštine Čelinac vrši od 2007. godine.
Kroz tromandatni period karakteriše ga otvorenost u kontaktu i saradnji sa građanima, poslovnim partnerima, ali i republičkim institucijama i ustanovama. Posjeduje visoke organizacione sposobnosti i osjećaj za timski rad, što naročito dolazi do izražaja u vanrednim situacijama. Inicijator je više humanitarnih akcija za pomoć socijalno i fininsijski ugroženim stanovnicima Čelinca.
Položio je ispit za vještaka, te je imenovan za sudskog vještaka iz oblasti mašinske struke. Član je Upravljačkog odbora FERP projekta (Projekat hitnog oporavka od poplava) pri Jednici za koordinaciju poljoprivrednih projekata u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.
Bio je pripadnik Vojske Republike Srpske u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Hobi su mu fudbal i šah.
Oženjen, otac dvoje djece, sa porodicom živi u Čelincu.


Načelnik opštine zastupa i predstavlja opštinu, nosilac je izvršne vlasti i rukovodi opštinskom upravom.
Načelnik opštine nadležan je da:

•    predlaže Statut opštine
•    predlaže odluke i druga opšta akta Skupštini;
•    izrađuje nacrt i podnosi Skupštini na usvajanje godišnji budžet, godišnji bilans stanja, ekonomski plan, razvojni plan, investicioni program, prostorni i urbanistički plan i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korištenje i upravljanje zemljištem, uključujući i korištenje javnog zemljišta;
•    obavještava Skupštinu o svim pitanjima iz nadležnosti opštine, njenih prava i obaveza;
•    sprovodi lokalnu politiku u skladu sa odlukama Skupštine, izvršava budžet i obezbjeđuje primjenu odluka i drugih akata Skupštine;
•    izvršava zakone i druge propise republike i opštine čije izvršenje je povjereno opštini;
•    donosi odluku o osnivanju opštinske administrativne službe;
•    donosi pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta opštinske administrativne službe;
•    donosi odluke o izboru, raspoređivanju i prestanku radnog odnosa radnika administrativne službe kao tehničkih i pomoćnih radnika, kao i o drugim  pravima iz radnog odnosa. Ove odluke načelnik opštine donosi u skladu sa zakonom i Kolektivnim ugovorom;
•    donosi pravilnik o internim kontrolnim postupcima;
•    donosi plan civilne zaštite opštine i obezbjeđuje njegovu realizaciju;
•    realizuje saradnju opštine sa drugim opštinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama u skladu sa odlukama i zaključcima Skupštine opštine i njenih odgovarajućih radnih tijela;
•    daje sagalsnost na statute i druga opšta akta preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština;
•    podnosi izvještaj Skupštini o svom radu i radu opštinske administrativne službe;
•    pokreće inicijativu da se do odluke nadležnog suda obustavi od izvršenja propis Skupštine opštine, opšti ili pojedinačni akt ako smatra da je suprotan ustavu i zakonu;
•    zaključuje ugovore u ime opštine u skladu sa aktima skupštine opštine;
•    rješava u drugom stepenu po žalbi na prvostepena rješenja opštinske administrativne službe ukoliko za rješavanje nisu nadležni republički organi;
•    odgovoran je za zakonitost svih akata koje predlaže Skupština opštine;
•    donosi odluke o raspolaganju novčanim sredstvima na način utvrđen budžetom i obavlja druge poslove utvđene zakonom i statutom opštine.