Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове општине Челинац даје прво обавјештење за јавност о излагању нацрта плана парцелације дијела пословне зоне „Баре 2“ у Челинцу и нацрта измјене дијела регулационог плана “Гип 25 новембар“ за парцеле означене као к.ч. бр. 814/1, 814/8, 814/6 и 813/2 к.о. Челинац Доњи на јавни увид.

Обавјештава се јавност општине Челинац да ће у периоду од 11. октобра до 11. новембра 2017. године на јавном увиду бити:
1. Нацрт плана парцелације дијела пословне зоне „Баре 2“ у Челинцу. Нацртом Плана обухваћен је простор између дијела планиране обилазнице у Челинцу, дијела потока Балатин и дуж границе парцела означених као к.ч. бр. 69 и 70 к.о. Челинац Доњи, површинe од 2.30 ha и биће изложен на јавни увид  у канцеларији бр. 27. Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општинске управе Челинац и просторијама „Инкопром“ д.о.о. Бања Лука, Николе Пашића бр. 60, сваким радним даном од 7,00 – 15,00 часова.
2. Нацрт измјене дијела регулационог плана “Гип 25 новембар“ за парцеле означене као к.ч. бр. 814/1, 814/8, 814/6 и 813/2 к.о. Челинац Доњи. Нацртом имјене плана обухваћене су парцеле означене као к.ч. бр.  814/1, 814/8, 814/6 и 813/2 к.о. Челинац Доњи у
површини од 1.2 ha и биће изложен на јавни увид у канцеларији бр. 27 Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општинске управе Челинац и просторијама просторијама „Инкопром“ д.о.о. Бања Лука, Николе Пашића бр. 60, сваким радним даном од 7,00 – 15,00 часова.

Нацрти плана биће објављени и на интернет страници www.opstina-celinac.com

Свако физичко и правно лице може дати примједбе, приједлоге и мишљење на планска рјешења уписом у свеске које ће се налазити у просторијама у којима ће Нацрти  бити изложен или у писаној форми доставити Одјељењу за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општинске управе Челинац, најкасније до 11.11.2017. године

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Актуелно

Сервиси